Medial rådgivning - En jungel av tilbud

2020. januari 13.
Kategorier: Medium
Hva søker jeg etter når jeg vil finne den rette til å hjelp meg? Dette spørsmålet er det nok mange som stiller seg.

På nettet, og mange andre steder, finner man lett klarsynte medium. Et raskt søk i google gir gjerne flere tusen treff. Da er det opp til den som har søkt, å sortere. Hvorfor søker man en klarsynt, hva er det for et behov som skal dekkes? Spekteret av emner de mange medium behersker er stort. Noen snakker om healing, gjerne også fjernhealing via telefon, andre snakker om kontakt med døde familiemedlemmer, andre igjen foretar tyding av drømmer. Mange ganger snakker vi som om klarsynte og medium er to forskjellige ting. Dette gjør at det er lett å gå seg vill i disse begrepene.

De senere årene har flere klarsynte medium gjort stor suksess, både her til lands og i utlandet. Enkelte reiser på store turneer og holder foredrag for store folkemengder. Her får noen møte sine avdøde familiemedlemmer. Slike opptredener blir ofte møtt med stor motstand, kanskje med rette. Nå tenker jeg ikke nødvendig vis på ektheten av disse samtalene med de døde, men mer den psykiske siden av saken. I de tilfellene det er tilfeldige mennesker som får treffe sitt avdøde familiemedlem kan man lett lure på om de er psykisk klar for dette, og i en forsamling av kanskje flere hundre mennesker. Her påhviler det mediet et stort ansvar. Ikke all kommunikasjon kan formidles i en slik setting. I de aller fleste tilfellene er selvsagt et profesjonelt medium dette ansvaret bevisst. Ut over dette vil jeg ikke i denne sammenhengen gå mere inn på den polemikken som har foregått i media vedrørende disse forestillingene.

Et annet spørsmål reiser seg gjerne i møtet med klarsynte medium er hvorfor det er så mange varianter. Noen bruker tarotkort, andre englekort. I tillegg snakkes det om drømmetyding og pendler. Å ha kontakt med ånder er utfordrende. Ånder kommuniserer med mediet på forskjellige måter, derfor er det nødvendig å beherske ulike kanaler for denne kommunikasjonen. Dette kan enkelt sammenlignes med vår kommunikasjon oss i mellom, vi bruker også mange forskjellige kanaler, mail, telefon, snap chat og så videre. Åndene snakker ikke i klartekst, derfor trenger vi et medium som tolk for å «oversette» åndene, eller de avdøde om du vil, til et språk vi kan oppfatte. Dette gjelder i mange tilfeller også den kommunikasjonen som kommer direkte til oss i drømmene våre. Ofte oppfatter vi ikke beskjedene som sendes, da vi ikke er vant til å tyde våre egne drømmer. Dette gjelder ikke kun i drømmene våre, men også når det gjelder beskjeder som kommer til oss på andre måter. Dette kan være signaler fra våre avdøde kjære som vil fortelle oss at alt er vel og at vi ikke trenger å bekymre oss.

I noen tilfeller oppfattes kontakten med åndeverdenen som mer truende. Dette gjelder nok gjerne der de avdøde ikke helt har funnet roen og ikke helt har kommet over i åndens verden. Her kan et medium være til hjelp for å vise disse veien, slik at roen igjen kan senke seg.

Hvordan kan jeg så være sikker på at det medium eller den klarsynte jeg kontakter faktisk kan være til hjelp? Her er nok svarene like mange som de spørsmål som reises. Mange ganger kan det lønne seg å høre på hva andre sier, lytt til andre som har fått hjelp eller søk på nettet. Mange klarsynte og healere er registrert i NSFH (Norsk Spiritualistforening Healerforbund). Dette er nødvendig vis ikke en garanti for at nettopp du blir fornøyd, for som i kontakten med andre eksperter, det være seg leger og advokater er kjemien mellom deg og den som skal hjelpe deg viktig.

Hvorfor ikke prøve denne tjenesten her? Det kan være et godt utgangspunkt for å teste noe nytt.