Tarotkort

2020. januari 13.
Kategorier: Tarot
Lar man tarot kort vise veien i fremtiden kan man lett bli lurt, tenker nok en del. Hva er egentlig disse kortene?

Tarot kort er et hjelpemiddel som ofte blir brukt i forbindelse med forutsigelser eller spådommer. Mange har sikkert sett dette i forskjellige filmer, der kloke koner på tivoli legger kort og forteller den intetanende kunden om død og fordervelse, enten for ham selv eller hans nærmeste, eller man blir spådd at den store kjærligheten skal komme. Kort tid etter, går spådommen i oppfyllelse.

Sannheten er nok ikke så enkel. La oss først se litt på hva tarot kort egentlig er, og så litt om hvordan de brukes.

Tarot kort kan spores tilbake til det gamle Frankrike og lignet i utgangspunktet på det vi i dag kjenner som alminnelige spillkort. Bruken var kanskje også den samme. Senere utviklet tarot kort seg i en litt annen retning, og kort som minner om dagens er først kjent fra Italia. Nå ble kortene ladet med symbolikk. Symbolene hentes fra den kristne verden, på den måten kunne de lettere bli akseptert hos det bredere lag av befolkningen. Individuelt er kortene 78 enkeltsymboler, i tillegg gjenstander som bidrar til verdien av kortene.

Etter hvert som kirkens makt har blitt mindre, har kortenes symbolikk blitt mer og mer okkult, og for noen, mer skumle.

Kortene blir i vår del av verden brukt som hjelpemidler ved spådommer og forutsigelser. Andre steder blir de fremdeles brukt som spillkort eller kilder til meditasjon.

Tarot kort blir delt i to ulike deler, kalt «Den store Arkana» og « Den lille Arkana». Den store Arkana består av 22 kort, nummerert fra 0 til 21, mens Den lille Arkana består av 56 kort inndelt i fire suiter med 14 kort i hver. Det er her likheten med spillkort er størst. Den består av ess, fire hoffkort og ni kort nummerert fra to til ti. I motsetning til spillkort, som deles i hjerter, ruter, spar og kløver, deles disse i stokker, begre, sverd og mynter. Hoffkortene er konge, dronning, ridder og pasje eller prinsesse.

Kortene i Den store Arkana er sett på som hendelser av stor betydning, mens kortene i Den lille Arkana står for hverdagslige hendelser av mindre betydning.

Tilbake til filmens verden, eller kanskje internettets: På nettet finner finnes mange steder der man kan få automatiske spådommer ved å stille et spørsmål, for så å få en spådom. Dette blir vel mer likt de gamle spådomsmaskinene man fant på tidligere tiders tivoli. Jeg valgte et trekorts legg. Et kort fra Den store Arkana, to fra Den lille Arkana ble resultatet. Fortiden viser «Sverdets konge», nåtiden «Ti sverd» og framtiden «Sju begre», alle med en utdyping av hva som har skjedd, dagens status og framtiden...

Jeg spurte selvsagt det mest selvsagte spørsmålet: «Vil jeg bli rik», konklusjon er at det blir jeg nok ikke, men verre enn nå blir det ikke. Test to: Samme spørsmål, konklusjon: Dette skulle jeg ikke gjort, det går ikke bra... Alle gode ting er tre sier et gammelt ordtak. Jeg må teste en gang til: Sluttresultat: 2-1 til lykke og fremgang. Tror jeg stopper her.

Den store konklusjonen: Spådommer på automatiske nettsider er nok ikke den rette måten å teste tarot kort på.